Rachunek walutowy

dla importerów i eksporterów

Rachunek walutowy

Korzyści

Konkurencyjne na rynku koszty obsługi rachunku

Sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

Tanie przelewy SEPA i przelewy Regulowane (10 PLN)

Wielokanałowy dostęp do rachunku (w jednostce banku, przez Internet i telefon)

Możliwość lokowania wolnych środków w formie lokat krótkoterminowych O/N

Realizacja wymiany walut po kursie negocjowanym

Rachunek Walutowy - informacje

Rachunek bieżący lub pomocniczy w walucie obcej to idealne rozwiązanie dla eksporterów, importerów oraz przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami zagranicznymi. Może być prowadzony w dolarach amerykańskich (USD) lub w euro (EUR).

Rachunek walutowy w EUR lub USD to:
 • dostęp do wielu produktów i usług bankowych w atrakcyjnej cenie
 • tanie wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach Banku
 • nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów w ramach Banku
 • obsługa rachunku przez system bankowości internetowej
 • pełna obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • bogaty wybór wysoko oprocentowanych lokat terminowych
 • informacje o bieżącym saldzie i operacjach na rachunku w formie wiadomości SMS

Rachunek przeznaczony jest dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych
 • fundacji i stowarzyszeń
 • jednostek i zakładów budżetowych
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy
 • wspólnot mieszkaniowych
 • partii politycznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pracodawców, organizacji przedsiębiorców, kół łowieckich, ochotniczych straży pożarnych i spółek wodnych

Masz pytania?