Ubezpieczenia Zdrowie i Życie

Zdrowie i życie Ubezpieczenie

nnw, szkolne , nażycie, dla kredytobiorców

Zdrowie i życie

Życie Komfort

Życie Komfort to zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Kredyt to szansa na realizację marzeń, a jednocześnie zobowiązanie na lata. Nie pozwól, aby jego spłata obciążyła Twoich bliskich. Jeśli nie jesteś kredytobiorcą, a chcesz zawrzeć polisę na życie – to ubezpieczenie też jest dla Ciebie. Wypłacamy świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.

Główne zalety ubezpieczenia Życie Komfort

 • elastyczność oferty – ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb
 • spłata kredytu dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń
 • ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych
 • możesz wybrać dwa rodzaje sum ubezpieczenia – kredytową i stałą. Kredytowa w przypadku Twojej śmierci „spłaci” zobowiązania, stała zaś, oprócz spłaty zobowiązań, będzie stanowiła wsparcie finansowe dla Twojej rodziny w trudnych chwilach
 • atrakcyjna składka – ubezpieczenie już od 20 zł
 • ochrona od dnia zawarcia umowy
 • dodatkowy pakiet dla rolników
 • sam decydujesz o częstotliwości opłacania składki.
 • nie musisz być kredytobiorcą, aby wykupić polisę. Życie Komfort to również oferta dla tych, którzy chcą wykupić polisę na życie, a nie mają zobowiązań finansowych

Zakres ubezpieczenia

Śmierć

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie wypadku

Świadczenie wypłacane jest, gdy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego.

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby

Świadczenie wypłacane jest, gdy w następstwie choroby zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego.

Poważne zachorowanie

Zapewniamy środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu).

Utrata pracy

Świadczenie wypłacane jest, gdy Ubezpieczony w wyniku utraty pracy otrzyma status bezrobotnego z prawem do zasiłku.

Pakiet Agro

Specjalny pakiet dla rolników, który obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej,
 • śmierć w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie:

 • Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej) w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach.
 • Spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe.
 • Rolników

Masz pytania?

Generali z myślą o życiu Plus

Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie. Ciesz się życiem, wybierz ubezpieczenie z PLUSEM.

Główne zalety ubezpieczenia

 • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
 • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
 • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie,
 • możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
 • możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
 • możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
 • możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Zakres ubezpieczenia

 • Śmierć
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie wypadku
 • Niezdolność do pracy zarobkowej w następstwie wypadku
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku
 • Wystąpienie zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego
 • Uraz nie powodujący trwałego uszczerbku na zdrowie: złamanie, zwichnięcie lub skręcenie, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych
 • Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesionych po wypadku
 • Pobyt w szpitalu bez względu na przyczynę
 • Refundacja kosztów leczenia po wypadku

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie:

Umowa może zostać zawarta, jeżeli Ubezpieczony (osoba fizyczna) w dniu jej zawarcia ukończył 15 lat i nie ukończył 81 roku życia.

Masz pytania?

NNW Indywidualne

Wypadek może zdarzyć się każdemu. Nie uchronimy Cię przed nim, ale zapewnimy Ci niezbędną pomoc finansową, jeśli już do niego dojdzie. Otrzymasz dodatkowe środki, jeśli wypadek wydarzy w pracy, domu, szkole, na wakacjach, a nawet podczas uprawiania sportów. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Jeśli rozszerzysz ochronę o dodatkowe ryzyka, możesz się ubiegać o zwrot kosztów prywatnego leczenia czy wypłatę diety szpitalnej.

Zakup polisę on-line, wpisz kod: 083052A i skorzystaj z 15% zniżki

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu
 • elastyczny zakres – wybierasz te ryzyka, których potrzebujesz
 • ochrona już od następnego dnia po podpisaniu polisy
 • wybór dogodnej formy opłacania składek – od jednorazowej do miesięcznej.
 • polisa zawarta na okres 12 miesięcy posiada opcję automatycznej kontynuacji – jedyne o czym musisz pamiętać to opłacenie składki w terminie
 • jedna z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)
 • ochroną mogą być objęte osoby wyczynowo uprawiające sport
 • dedykowany zakres ubezpieczenia dla seniorów – specjalnie opracowany z myślą o nich Pakiet Assistance
 • 15% zniżki na zakup on-line po wpisaniu kodu rabatowego
 • kod rabatowy 083052A

Zakres ubezpieczenia

 • śmierć w następstwie wypadku
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pakiet Assistance dla seniorów

oraz dodatkowo ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym m.in.:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
 • zapadniecie w śpiączkę
 • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • pobyt w szpitalu
 • operacje chirurgiczne
 • koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych
 • pakiet Żak
 • koszty prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji i badań
 • poważne zachorowanie
 • czasowa niezdolność do pracy
 • pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia

Możesz rozszerzyć ochronę o zdarzenia powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportów.

Nie trać czasu i ubezpiecz się samodzielnie online. Zakup polisy trwa tylko 5 minut.

Zakup polisę on-line, wpisz kod: 083052A i skorzystaj z 15% zniżki

Bezpieczna szkoła

Dzieci są szczególnie narażone na wypadki, zarówno w szkole, jak i w domu, na zajęciach dodatkowych albo na wakacjach czy szkolnej wycieczce. Ubezpieczenie przed nimi nie uchroni, ale sprawi, że rodzice otrzymają środki, które mogą przeznaczyć na dodatkową rehabilitację, korepetycje czy na coś, co uprzyjemni dziecku długi okres leczenia.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona jest świadczona całą dobę, bez względu na miejsce przebywania – w szkole, w domu, na wakacjach czy zajęciach sportowych
 • ubezpieczenie może być zawarte w formie bezimiennej – lista ubezpieczonych nie jest wymagana jeśli zostaną ubezpieczeni wszyscy uczniowie
 • ochroną mogą być objęci pracownicy szkoły, przedszkola czy żłobka
 • szeroki i elastyczny zakres ochrony
 • jedna z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)
 • ochrona może rozpocząć się już od następnego dnia po podpisaniu polisy
 • szybka wypłata świadczeń – bez konieczności stawiania się na komisji lekarskiej
 • odpowiedzialność podczas wyczynowego uprawiania sportu na treningach, zawodach, obozach sportowych – dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia

Zakres ubezpieczenia

 • śmierć w następstwie wypadku i wypadku komunikacyjnego
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku
 • zapadnięcie w śpiączkę w następstwie wypadku

oraz dodatkowo ryzyka takie jak:

 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu w następstwie wypadku,
 • koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwem wypadku
 • przerwanie nauki w następstwie wypadku lub choroby

Masz pytania?