O Banku

Nowoczesne i przyjazne miejsce z ofertą dla Każdego

Informacje

Bank Spółdzielczy w Halinowie jest nowoczesnym bankiem uniwersalnym, od lat zajmującym czołowe miejsce na lokalnym rynku usług finansowych. Specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm o różnorodnym profilu działalności, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych, oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od 1996 roku Bank zrzeszony był w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie, a po połączeniu MR BANK SA z GBW SA, które miało miejsce 5 września 2011 r. zrzeszony jest w SGB-Banku SA w Poznaniu.

Swoją działalność Bank prowadzi na terenie województwa mazowieckiego. Obecnie w jego strukturze działa: Centrala, 3 oddziały i 1 filia.

Misja banku

Wspieramy Klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Wizja banku

Chcemy być Bankiem pierwszego wyboru dla lokalnej społeczności, zachowując wartości godne przyjaznej instytucji finansowej.

Nasze kluczowe wartości:

  • godny zaufania i bezpieczny
  • innowacyjny i nowoczesny
  • profesjonalny
  • zorientowany na klienta
  • partnerski
  • przyjazny środowisku

Historia banku

Bank Spółdzielczy w Halinowie istnieje nieprzerwalnie od prawie 75 lat. Jego spółdzielczy charakter pozwala opierać swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale. Historia Banku rozpoczyna się 21 stycznia 1947 roku, gdy Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Handlowy jako Sąd Rejestrowy na posiedzeniu niejawnym zarejestrował Statut Banku Spółdzielczego z odpowiedzialnością nieograniczoną w Rembertowie i tym samym oficjalnie powołał do życia Spółdzielnię pod numerem 3361.

Pierwszy trzyosobowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Jan Myśliwiec,Wacław Jasieński, Włodzimierz Śmiśniewicz.

Po 1953 roku powstała Kasa Spółdzielcza w Sulejówku, a następnie w dniu 30 marca 1968 roku „Kasa Spółdzielcza w Halinowie” obejmująca terenem działania: Halinów oraz osiedle Sulejówek i Wesołą w powiecie otwockim. Następnie nazwa została zmieniona na „Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Halinowie”. 30 grudnia 1974 roku został dokonany wpis „Bank Spółdzielczy w Halinowie” z terenem działania obecnej gminy Halinów, od 01.07.1977r. do obsługi włączono miasto Sulejówek, od
1989 roku m-to Wesoła, a od lutego 1992 roku Warszawę – Rembertów.

Razem od 75 lat

1981 r.
Oddano do użytku wybudowany własny budynek Centrali Banku w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 36
1990 r.
styczeń
Oddział Banku w Wesołej rozpoczyna działalność w budynku OSP w Wesołej
1991 r.
grudzień
Oddział w Sulejówku zaczyna działalność w pomieszczeniach Spółdzielni Rzemieślniczej Sulejówek
1992 r.
styczeń
W pomieszczeniach po Poczcie Polskiej przy Al. Generała Chruściela powstaje Oddział w Warszawie Rembertowie
1995 r.
lipiec
Zapada decyzja o likwidacji Oddziału w Sulejówku
1998 r.
maj
Oddany do użytku zostaje własny obiekt przy Al. Gen. Chruściela, który znacznie poprawia warunki pracy i standard obsługi klientów w Oddziale Warszawa Rembertów
1998 r.
październik
Rozpoczyna działalność Filia w Wesołej Zielonej
2000 r.
Ponownie wracamy z działalnością bankową do Sulejówka, gdzie uruchamiamy Filię przy ul. Dworcowej 60
2004 r.
czerwiec
Została uruchomiona nowa Filia w Sulejówku-Miłosnej przy ul. Bema 2H
2011 r.
kwiecień
Dobiegł końca generalny remont Oddziału w Rembertowie
2011 r.
sierpień
W miejsce istniejącej Fili powstaje Oddział w Sulejówku, który rozpoczyna działalność w nowym budynku przy ul. Dworcowej 71, wyposażonym w pierwszą 24h strefę samoobsługową
2012 r.
czerwiec
Zakończona zostaje rozbudowa Centrali Banku w Halinowie, w której utworzono drugą 24 h strefę samoobsługową
2020 r.
październik
Likwidacji ulega Filia w Wesołej Zielonej, a rok później Oddział w Rembertowie
2021 r.
Dobiega końca generalny remont Oddziału w Warszawie Wesołej
2022 r.
Stanowi rok jubileuszu 75-lecia Banku
Dzisiaj
Bank Spółdzielczy w Halinowie to efektywna organizacja o stabilnych fundamentach kapitałowych, nowoczesna i innowacyjna, świadcząca kompleksowe usługi bankowe, dostosowane do potrzeb rynku i społeczności lokalnej

Władze banku

Zarząd Banku:

Tomasz Stasiak – Prezes Zarządu
Anna Bąk – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Kwiek – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku:

Tomasz Szymański - Przewodniczący Rady
Andrzej Jakóbiec - Zastępca Przewodniczącego
Jan Markowski - Sekretarz Rady
Anna Bogusz - Członek Rady
Maciej Walewski - Członek Rady
Wojciech Krasnodębski - Członek Rady