pracuj z nami! dołącz do naszego zespołu

kariera

Masz pytania?
chętnie odpowiemy!

Wyrażam zgodę na użycie przez Bank podanego przeze mnie adresu e-mail, wyłącznie w celu odpowiedzi na moją wiadomość.

Praca w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Halinowie poszukuje osoby na stanowisko:

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Weryfikacja kompletności i aktualności dokumentów uzyskiwanych od klientów, na potrzeby procesu kredytowego.
 • Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.
 • Aktywna współpraca z innymi jednostkami Banku biorącymi udział w procesie kredytowym.
 • Przygotowywanie propozycji decyzji kredytowych oraz prezentacja wniosków kredytowych na szczeblu Zarządu Banku.
 • Współpraca i wspólne finansowanie podmiotów gospodarczych w konsorcjach z innymi bankami.
 • Zapewnienie stosowania polityk i procedur kredytowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Banku.


POSZUKUJEMY OSOBY:

 • Posiadającej minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z oceną ryzyka kredytowego w instytucjach finansowych.
 • Z doświadczeniem i gruntowną wiedzą w obszarze analiz ekonomiczno – finansowych i rachunkowości podmiotów gospodarczych, zasad udzielania kredytów, ustanawiania prawnych form zabezpieczeń, analizy ryzyka.
 • Znającej zagadnienia z zakresu restrukturyzacji kredytów.
 • Orientującej się w zakresie bieżących trendów gospodarczych i sytuacji w branżach.
 • Posiadającej wykształcenie wyższe (kierunek: finanse, ekonomia, bankowość).
 • Umiejącej pracować samodzielnie, jak również współpracować w zespole.
 • Posiadającej umiejętności analityczne.
 • Uporządkowanej, rzetelnej, potrafiącej ustalać priorytety.
 • Potrafiącej pracować pod presją czasu w szybko zmieniających się warunkach.
 • Zorientowanej na realizację zadań, osiąganie wyników, znajdowanie rozwiązań.
 • Pozytywnie nastawionej do życia i pracy.
 • Biegłej w obsłudze programów MS Office.

 

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne, w tym dofinansowanie do wypoczynku.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Program emerytalny.
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres e-mail: sekretariat@bshalinow.sgb.pl

W aplikacji proszę zawrzeć następujące klauzule:

„Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Halinowie z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Halinowie dodatkowych, podanych przeze mnie, moich danych osobowych wykraczających poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko i/lub w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

GŁÓWNE ZADANIA:

 • aktywna sprzedaż produktów będących w ofercie Banku
 • realizowanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych zlecanych przez Klientów
 • skup i sprzedaż walut obcych
 • budowanie i rozwijanie trwałych relacji z Klientami
 • wspieranie Klientów w korzystaniu z kanałów elektronicznych
 •  dbanie o pozytywny wizerunek Banku

NASZE WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie przy sprzedaży produktów bankowych
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • doświadczenie w obsłudze kasowej
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z Klientami
 • odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów
 • mile widziana znajomość programu defBank

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Dodatkowe świadczenia socjalne, w tym dofinansowanie do wypoczynku
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Program emerytalny
 • Możliwość poszerzenia wiedzy i rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferę pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres e-mail: sekretariat@bshalinow.sgb.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć następujące klauzule:

„Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Halinowie z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Halinowie dodatkowych, podanych przeze mnie, moich danych osobowych wykraczających poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko i/lub w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Halinowie z siedzibą w Halinowie, 05-074 Halinów, ul. Piłsudskiego 36. Przesyłając dokumenty aplikacyjne świadomie i dobrowolnie zgadzasz się na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Halinowie z siedzibą w Halinowie, 05-074 Halinów, ul. Piłsudskiego 36 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail : iod@bshalinow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Halinowie przedstawia następujące informacje:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Halinowie, siedziba: ul. Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów, zwany dalej „Bankiem”.


II. Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście poprzez adres poczty elektronicznej:

 • bank@bshalinow.pl,
 • telefonicznie: 22 783 60 27
 • pisemnie: ul. Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów


III. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bshalinow.pl lub telefonicznie pod numerem: 22/ 760 44 79. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


IV. Źródło danych

Pani/ Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana.


V. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.


VI. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy . Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.


VII. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie bieżącej lub przyszłych rekrutacji.
 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


 IX. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

Masz pytania?