Reklamacje

Składanie reklamacji

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Halinowie oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację.

Zasady składania reklamacji, obowiązujące formularze oraz informację o pozasądowym rozwiązywaniu sporów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.