Tabela

oprocentowania produktów

Masz pytania?
chętnie odpowiemy!

Wyrażam zgodę na użycie przez Bank podanego przeze mnie adresu e-mail, wyłącznie w celu odpowiedzi na moją wiadomość.

Informacje

Poniżej przedstawione zostały obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Halinowie zasady oprocentowania produktów bankowych (w tym wycofanych z oferty). Dla ustalenia stawek referencyjnych WIBID/WIBOR Bank korzysta z GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawki publikowane są na stronie www.gpwbenchmark.pl

Dokumenty do pobrania

Aktualnie obowiązująca tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz kredytów i pożyczek udzielanych Klientom w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Informacja na temat wysokości aktualnych stawek WIBID/WIBOR stosowanych do ustalenia oprocentowania dla produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Podstawowe stopy procentowe NBP

Pakiet informacyjny dotyczący wskaźników referencyjnych

Masz pytania?