taryfa

opłat i prowizji

Masz pytania?
chętnie odpowiemy!

Wyrażam zgodę na użycie przez Bank podanego przeze mnie adresu e-mail, wyłącznie w celu odpowiedzi na moją wiadomość.

Informacje

Poniżej przedstawione zostały teksty jednolite Taryf prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej oraz walutach wymienialnych:

  • dla Klientów Indywidualnych oraz SKO, PKZP i Rad Rodziców
  • dla Klientów Instytucjonalnych

obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Halinowie w brzmieniu aktualnym od dnia 1 lutego 2023 r

Dokumenty do pobrania

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej oraz walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Halinowie dla Klientów Indywidualnych oraz SKO, PKZP i Rad Rodziców

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej oraz walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Halinowie dla Klientów Instytucjonalnych

Masz pytania?