Realizacja zleceń płatniczych

Informacje

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HALINOWIE
dotyczący zasad realizacji zleceń płatniczych

Dni robocze

Dni wolne

ZLECENIA PŁATNICZE W OBROCIE KRAJOWYM

na rachunki w Banku Spółdzielczym w Halinowie

1. Złożone w placówce banku lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do godziny 17:00 – realizowane są w tym samym dniu roboczym.

1. Złożone w sobotę, niedzielę lub święta za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

2. Złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu po godzinie 17:00 – realizowane są w następnym dniu roboczym.

2. Złożone w sobotę, niedzielę lub święta w urządzeniach samoobsługowych – realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Złożone w urządzeniach samoobsługowych do godziny 17:00 - realizowane są w tym samym dniu roboczym.

4. Złożone w urządzeniach samoobsługowych po godzinie 17:00 - realizowane są w następnym dniu roboczym.

na rachunki w innych banku

1. Złożone w placówce banku lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do godziny 14:00 – realizowane są w tym samym dniu roboczym.

1. Złożone w sobotę, niedzielę lub święta za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

2. Złożone w placówce banku lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu po godzinie 14:00 - realizowane są w następnym dniu roboczym, natomiast w dniu złożenia dyspozycji następuje obciążenie rachunku Klienta.

z odroczonym terminem realizacji

Realizowane są stosownie do wskazanej przez Klienta daty płatności. W przypadku daty płatności przypadającej na dzień wolny od pracy realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

zlecenia stałe

Realizowane są stosownie do wskazanej przez Klienta daty płatności. Jeżeli termin wykonania zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym w banku, realizacja zlecenia nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

ZLECENIA PŁATNICZE W OBROCIE DEWIZOWYM

na rachunki w Banku Spółdzielczym w Halinowie

1. Złożone w placówce banku do godziny 17:00 – realizowane są w tym samym dniu roboczym.

na rachunki w innych bankach

1. Złożone w placówce banku lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do godziny 15:00 – realizowane są w tym samym dniu roboczym.

1. Złożone w sobotę, niedzielę lub święta za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

2. Złożone w placówce banku lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu po godzinie 15:00 - realizowane są w następnym dniu roboczym, natomiast w dniu złożenia dyspozycji następuje obciążenie rachunku Klienta.