Wyniki Finansowe Banku

Informacje

Raport roczny 2023

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku – Aktywa na dzień 31.12.2023 r.

Bilans Banku – Pasywa na dzień 31.12.2023 r.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2023 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Raport roczny 2022

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku – Aktywa na dzień 31.12.2022 r.

Bilans Banku – Pasywa na dzień 31.12.2022 r.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2022 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Raport roczny 2021

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku – Aktywa na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Banku – Pasywa na dzień 31.12.2021 r.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2021 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Raport roczny 2020

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2020 r.

Raport roczny 2019

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2019 r.