aktualności

Kantor Wymiany Walut w bankowości mobilnej EBO Mobile PRO

Pozostałe aktualności

Z początkiem września br. korzystających z aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO zyskali dostęp do pełnej funkcjonalności Kantoru Wymiany Walut na swoim telefonie!

Usługa Kantor Wymiany Walut dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, posiadających jednocześnie rachunek w złotych. Wymiana walut online jest możliwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Platforma walutowa jest zintegrowana z bankowością internetową Banku za pomocą pojedynczego logowania. Oznacza to, że po zalogowaniu do EBO eBANK Online lub EBO Mobile PRO klient może bezpośrednio przejść do kantoru wymiany walut bez konieczności dodatkowego uwierzytelnienia.

Usługa wymiany walut jest w pełni zautomatyzowana i działa w czasie rzeczywistym, umożliwiając klientom indywidualnym i biznesowym natychmiastowe transakcje wymiany walut po atrakcyjnych kursach. Aplikacja pozwala na wcześniejsze zaplanowanie zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie – wymiana waluty nastąpi wówczas, gdy do wskazanej w zleceniu daty kurs osiągnie wartość pożądaną przez klienta.


Najważniejsze funkcje platformy walutowej to:

  •  łatwe i wygodne kupno i sprzedaż waluty EUR, USD;
  •  szybkie sprawdzanie aktualnego kursu;
  •  przegląd historii zrealizowanych transakcji;
  •  możliwość zaplanowania transakcji kupna/sprzedaży waluty.
  •  natychmiastowe księgowanie w systemie transakcyjnym,
  •  możliwość definiowania marży na poziomie grup, jak i indywidualnie.

 

Wymieniaj waluty online na złotówki i odwrotnie!