Unikonto dla Młodych

niezależność zaczyna się od konta

Unikonto dla Młodych

Korzyści

Stała kontrola swojego budżetu

Dostęp do Banku 24/7 w aplikacji mobilnej i na komputerze

Płatności kartą, BLIK-iem

Krajowe przelewy w PLN w bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej

Prowadzenie rachunku bez opłat

Oprocentowanie rachunku:
3% w skali roku

Unikonto dla Młodych to nowoczesne, internetowe i mobilne konto, dlatego też spełnia wszystkie oczekiwania młodych osób, które cenią sobie swobodę.

Rachunek dedykowany jest dla osób w wieku 13-18 lat, którzy za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego mogą stać się użytkownikami rachunku, poznawać świat finansów, produktów bankowych i nabyć praktyczne umiejętności, bez których w dorosłym życiu trudno się obyć. Do rachunku może być wydana karta płatnicza oraz udostępniona bankowość elektroniczna.

Informacje

Limity transakcyjne dzienne na karcie zarówno dla transakcji gotówkowych jak i bezgotówkowych oraz limity do bankowości elektronicznej ustala rodzic/opiekun prawny.

Co jest potrzebne do założenia rachunku?

  • dokument potwierdzający Twoją tożsamość (może to być legitymacja szkolna)
  • zgoda Twojego rodzica lub opiekuna prawnego
  • Twój akt urodzenia

Z chwilą ukończenia przez posiadacza rachunku 18 roku życia następuje zmiana dotychczasowego rachunku Unikonto dla Młodych na rachunek Unikonto Student.

Masz pytania?