Kredyt odnawialny w ROR

wygodny

kredyt odnawialny w ROR

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Wygodna forma kredytowania dla osób posiadających ROR w Banku

Dowolny cel kredytowania, nie wymagający udokumentowania,

Odsetki przypadające do spłaty naliczone są jedynie od kwoty wykorzystanego w danym miesiącu limitu

Każdy wpływ na rachunek powoduje częściową spłatę kredytu i zmniejsza odsetki, a środki wciąż pozostają do dyspozycji

Po upływie 12 miesięcy, kredyt jest automatyczne przedłużany na kolejny rok bez konieczności wizyty w Banku

Atrakcyjne oprocentowanie i szybka decyzja kredytowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 41,20% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w ROR 2 000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 4 731,09 zł, roczne zmienne oprocentowanie wynosi 20,5% ( stanowiące dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p.) całkowity koszt kredytu wynosi 2 731,09 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki 2 051,09 zł, prowizja za prowadzenie rachunku 480,00 zł).

  • Prowizja za udzielenie kredytu dotyczy klienta posiadającego w Banku rachunek Unikonto Gold
  • Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług takich jak: ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

 

Informacje dodatkowe:

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wykorzystania w pełni limitu przez cały okres kredytowania oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, proponowanego zabezpieczenia, daty wypłaty kredytu, wysokości środków wykorzystywanych w ramach udzielonego limitu, terminu regulowania zobowiązania kredytowego.


Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 01.09.2023 r.

Kredyt odnawialny w ror - informacje

Limit kredytu w koncie osobistym jest szybką i wygodną formą pozyskania dodatkowych środków na dowolne cele przez osoby posiadające w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Unikonto.

Kredyt odnawialny w ROR udzielany jest w formie linii odnawialnej na okres jednego roku, osobom posiadającym w Banku rachunek od co najmniej 3 miesięcy, na który regularnie przekazywane są dochody z tytułu zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego lub inne wpływy o stałym charakterze. Pieniądze przyznane przez Bank w postaci limitu są zawsze w zasięgu ręki, gdyż powiększają saldo dostępnych środków na rachunku i można z nich korzystać przez Internet, przy użyciu karty lub w formie gotówkowej.

Spłata kredytu następuje z najbliższych wpływów na rachunek, które zmniejszają zadłużenie powodując, że przyznany kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie.

Po upływie okresu umowy kredyt jest automatycznie przedłużany na kolejne 12 miesięczne okresy, o ile na rachunku wystąpiły regularne wpływy, w zadeklarowanej wysokości.

Masz pytania?