Kredyt mieszkaniowy BS Halinów

twoje miejsce do życia

kredyt mieszkaniowy

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Finansowanie do 80 % kosztów inwestycji

Długi okres kredytowania – nawet do 30 lat

Spłata w ratach równych lub malejących

Możliwość połączenia dochodów własnych z dochodami innej osoby

Wsparcie specjalistów kredytowych na każdym etapie

Atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

Szeroki wybór celów kredytu

Możliwość karencji w spłacie

Szybka decyzja kredytowa

Kredyt mieszkaniowy – marża 1,79 pp.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego
jednorazowo wynosi 6,97% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 175 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny: 65% wartości nieruchomości, całkowita kwota do zapłaty 317 095,15 zł, oprocentowanie zmienne 6,53% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 1,79 pp.), całkowity koszt kredytu 142 095,15 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 2 625,00 zł*, prowizja za uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki w księdze wieczystej 350,00 zł, odsetki 139 101,15 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu w 240 miesięcznych ratach równych
(annuitetowych) w wysokości po 1 308,75 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 1 309,90 zł)

*wysokość prowizji uwzględnia zawarcie polisy ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku, istnieje możliwość obniżenia wysokości poprzez zwarcie polisy ubezpieczenia na życie

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:
– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny nieruchomości
– ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Kalkulacja została dokonana na dzień 09.05.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu
że Klient posiada ROR w Banku lub założy go najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej, a koszt prowadzenia rachunku wynosi 0 zł.


Kredyt mieszkaniowy – marża 1,89 pp.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 7,08% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 300 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny: 40% – 64% wartości nieruchomości, całkowita kwota do zapłaty 548 036,13 zł, oprocentowanie zmienne 6,63% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 1,89 pp.), całkowity koszt kredytu 248 036,13 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 4 500,00 zł*, prowizja za uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki w księdze wieczystej 600,00 zł, odsetki 242 717,13 zł, inspekcja nieruchomości 200,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu
w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 2 261,33 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 2 259,26 zł)

*wysokość prowizji uwzględnia zawarcie polisy ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku, istnieje możliwość obniżenia wysokości prowizji poprzez zawarcie polisy ubezpieczenia na życie

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:
– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny nieruchomości
– ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Kalkulacja została dokonana na dzień 09.05.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że Klient posiada ROR w Banku lub założy go najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej, posiada kartę płatniczą do rachunku lub złożył wniosek o jej wydanie, a koszt prowadzenia rachunku wynosi 0 zł.


Kredyt mieszkaniowy – marża 1,99 pp.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 7,19% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 400 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny: 20% – 39% wartości nieruchomości, całkowita kwota do zapłaty 736 346,51 zł, oprocentowanie zmienne 6,73% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 1,99 pp.), całkowity koszt kredytu 336 346,51 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 6 000,00 zł*, prowizja za uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki w księdze wieczystej 800,00 zł, odsetki 329 327,51 zł, inspekcja nieruchomości 200,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu
w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 3 038,86 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 3 039,97 zł)

*wysokość prowizji uwzględnia zawarcie polisy ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku, istnieje możliwość obniżenia wysokości prowizji poprzez zawarcie polisy ubezpieczenia na życie

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:
– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny nieruchomości
– ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Kalkulacja została dokonana na dzień 09.05.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że Klient posiada ROR w Banku lub założy go najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej, posiada kartę płatniczą do rachunku lub złożył wniosek o jej wydanie, a koszt prowadzenia rachunku wynosi 0 zł.


Ostateczne warunki kredytowania, w tym marży kredytu i prowizji uzależnione są od zdolności kredytowej dokonanej przez Bank, kwoty wnioskowanego kredytu, wysokości udziału własnego, proponowanego zabezpieczenia oraz okresu kredytowania.


Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitego
kosztu kredytu mieszkaniowego.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kredyt mieszkaniowy - informacje

Kredyty na cele mieszkaniowe udzielane są w PLN z przeznaczeniem na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • nabycie nieruchomości mieszkalnej
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny
 • zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną
 • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne
 • całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa wyżej
 • refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone wyżej
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
 • cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych wyżej

Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN, a maksymalna 80 % całkowitych kosztów inwestycji.

Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania – informacje

Bank oferuje kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania zarówno dla nowych kredytobiorców jak i osób posiadających już kredyt mieszkaniowy w Banku.

Okresowo stała stopa oprocentowania trwa 5 lat. Po tym okresie oprocentowanie ulegnie zamianie na zmienne wg stawki referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

Jeżeli posiadasz w Banku kredyt mieszkaniowy ze zmienną stopą procentową, masz możliwość zmiany rodzaju oprocentowania na okresowo stałą stopę poprzez złożenie wniosku o zmianę warunków umowy, a następnie zawarcie aneksu do umowy.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na zmianę oprocentowania na stopę okresowo stałą, to w okresie obowiązywania stałej stopy nie możesz wnioskować o zamianę oprocentowania na zmienne.

Masz pytania?