Kredyt mieszkaniowy BS Halinów

twoje miejsce do życia

kredyt mieszkaniowy

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Finansowanie do 80 % kosztów inwestycji

Długi okres kredytowania – nawet do 30 lat

Spłata w ratach równych lub malejących

Możliwość połączenia dochodów własnych z dochodami innej osoby

Wsparcie specjalistów kredytowych na każdym etapie

Atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

Szeroki wybór celów kredytu

Możliwość karencji w spłacie

Szybka decyzja kredytowa

Kredyt mieszkaniowy – marża 1,79 pp.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 9,36% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 175 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny: 65% wartości nieruchomości, całkowita kwota do zapłaty 373 531,26 zł, oprocentowanie zmienne 8,69% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 1,79 pp.), całkowity koszt kredytu 198 531,26 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 3 500,00 zł*, odsetki 195 012,26 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 1 541,71 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 1 543,57 zł)

*wysokość prowizji może ulec obniżeniu z tytułu:

 • posiadania karty debetowej/karty kredytowej lub złożenia wniosku o wydanie jednej z nich,
 • posiadania lub założenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, przez który Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zobowiążą się przeprowadzać comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów,
 • zawarcia za pośrednictwem Banku polisy na życie na cały okres kredytowania z sumą ubezpieczenia odpowiadającą, co najmniej 50 % kwoty udzielonego kredytu,
 • zawarcia za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:
– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny
nieruchomości
– ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy
Kalkulacja została dokonana na dzień 12.09.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Kredyt mieszkaniowy – marża 1,89 pp.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 9,36% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 300 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny: 40% – 64% wartości nieruchomości, całkowita kwota do zapłaty 642 849,75 zł, oprocentowanie zmienne 8,79% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 1,89 pp.), całkowity koszt kredytu 342 849,75 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 3 000,00 zł*, odsetki 338 910,75 zł, inspekcja nieruchomości 200,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł, opłata za kartę debetową 720,00 zł), spłata kredytu w 240
miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 2 662,13 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 2 661,68 zł)

*wysokość prowizji uwzględnia:

 • posiadanie karty debetowej/karty kredytowej lub złożenia wniosku o wydanie jednej z nich,
 • posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, przez który Kredytobiorcy zobowiążą się przeprowadzać comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów,
 • zawarcie za pośrednictwem Banku polisy na życie na cały okres kredytowania z sumą ubezpieczenia odpowiadającą, co najmniej 50 % kwoty udzielonego kredytu,
 • zawarcie za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:
– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny
nieruchomości
– ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy
Kalkulacja została dokonana na dzień 12.09.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt mieszkaniowy – marża 1,99 pp.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 9,46% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 400 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny: 20% – 39% wartości nieruchomości, całkowita kwota do zapłaty 862 981,21 zł, oprocentowanie zmienne 8,89% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 1,99 pp.), całkowity koszt kredytu 462 981,21zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 4 000,00 zł*, odsetki 329 327,51 zł, inspekcja nieruchomości 200,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł, opłata za kartę debetową 720,00 zł), spłata kredytu w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 3 575,18 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 3 574,19 zł)

*wysokość prowizji uwzględnia:

 • posiadanie karty debetowej/karty kredytowej lub złożenia wniosku o wydanie jednej z nich,
 • posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, przez który Kredytobiorcy zobowiążą się przeprowadzać comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów,
 • zawarcie za pośrednictwem Banku polisy na życie na cały okres kredytowania z sumą ubezpieczenia odpowiadającą, co najmniej 50 % kwoty udzielonego kredytu,
 • zawarcie za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:
– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny
nieruchomości
– ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Kalkulacja została dokonana na dzień 09.05.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Ostateczne warunki kredytowania, w tym marży kredytu i prowizji uzależnione są od zdolności kredytowej dokonanej przez Bank, kwoty wnioskowanego kredytu, wysokości udziału własnego, proponowanego zabezpieczenia oraz okresu kredytowania.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kredyt mieszkaniowy - informacje

Kredyty na cele mieszkaniowe udzielane są w PLN z przeznaczeniem na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • nabycie nieruchomości mieszkalnej
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny
 • zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną
 • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne
 • całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa wyżej
 • refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone wyżej
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
 • cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych wyżej

Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN, a maksymalna 80 % całkowitych kosztów inwestycji.

Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania – informacje

Bank oferuje kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania zarówno dla nowych kredytobiorców jak i osób posiadających już kredyt mieszkaniowy w Banku.

Okresowo stała stopa oprocentowania trwa 5 lat. Po tym okresie oprocentowanie ulegnie zamianie na zmienne wg stawki referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

Jeżeli posiadasz w Banku kredyt mieszkaniowy ze zmienną stopą procentową, masz możliwość zmiany rodzaju oprocentowania na okresowo stałą stopę poprzez złożenie wniosku o zmianę warunków umowy, a następnie zawarcie aneksu do umowy.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na zmianę oprocentowania na stopę okresowo stałą, to w okresie obowiązywania stałej stopy nie możesz wnioskować o zamianę oprocentowania na zmienne.

Masz pytania?