Kredyt EKO

zmniejsz rachunki za prąd

kredyt eko

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Dbałość o środowisko naturalne

Wysoka kwota nawet do 80 000,00 zł.

Atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

Długi okres kredytowania – do 7 lat

Brak udziału środków własnych

Minimum formalności

Krótki okres oczekiwania

Możliwość wcześniej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów

Dla klientów posiadających ROR korzystniejsze warunki

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 50 000,00 zł, okres kredytowania 84 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 72 597,08 zł, roczne zmienne oprocentowanie wynosi 11,78% (stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 22 597,08 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 500,00 zł, prowizja za prowadzenie ROR w Banku 504,00 zł, opłata za używanie karty 252,00 zł, odsetki od kredytu 21 341,08 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł w formie np. poręczenia*, weksla, pełnomocnictwa do ROR. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,48%.
*możliwość zastąpienia inną formą zabezpieczenia kredytu np. ubezpieczeniem na życie w Generali Życie T.U. S.A.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, proponowanego zabezpieczenia, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 01.09.2023 r.

Kredyt EKO - informacje

Kredyt EKO! umożliwia finansowanie przedsięwzięć proekologicznych i oferowany jest klientom indywidualnym. Jeśli planujesz zakup sprzętu AGD lub myślisz o instalacji paneli słonecznych, kredyt EKO! jest dla Ciebie. Z nim zmniejszysz koszty eksploatacji domu, dbając jednocześnie o środowisko. Bądź EKOlogiczny i skorzystaj z Kredytu EKO! w naszym Banku.

Kredyt może zostać przeznaczony między innymi na jeden z następujących celów:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych,
  • docieplenie budynku mieszkalnego,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
  • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
  • zakup sprzętu AGD A+++.

Zaletami produktu jest ponadto:

  • możliwość skorzystania z rządowego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (pomoc do 5 tys. zł),
  • możliwość skorzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze” obejmującego dotację na wymianę kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montaż/modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, usprawnienie systemu wentylacyjnego;
  • możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego przez Klienta wydatków poniesionych m.in. na montaż ogniw fotowoltaicznych (odliczenie do 53 tys. zł).

Masz pytania?