swobodny dostęp do pieniędzy

VISA debit

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Swobodny dostęp do swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa, w kraju i za granicą, przez całą dobę

Bezpłatnie wypłacasz gotówkę z sieci blisko 4 000 bankomatów SGB oraz BPS

Bezpieczne i szybkie wykonywanie transakcji zbliżeniowych do kwoty 100 zł

Możesz dokonywać płatności w punktach handlowo – usługowych

Karta jest wydawana na 4 lata, a później możesz ją wznowić na kolejny okres

Zawsze wiesz jaką kwotą dysponujesz, dzięki funkcjonalności sprawdzenia salda w bankomacie

Możliwość ustalenia indywidualnych limitów dziennych do transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

Możliwość wykupienia ubezpieczenia do karty Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do jednej z jednostek operacyjnych Banku. Informacji o tym, jak zamówić Kartę udzielą Państwu pracownicy Banku.

Karta debetowa visa debit

Karta Visa jest międzynarodową kartą płatniczą wydawaną na okres 4 lat do konta osobistego Unikonto.

Posiadacz Rachunku może wystąpić o wydanie karty dla jednej lub więcej osób udzielając pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty, przy czym jednej osobie wydawana jest tylko jedna karta danego typu. Karty wydane do jednego rachunku działają w ramach wspólnego salda autoryzacyjnego jednak w oparciu o indywidualne limity dzienne.

Karta umożliwia dokonywanie następujących transakcji w kraju i zagranicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo VISA
  • wypłaty gotówki przy użyciu terminali POS lub bankomatów oznaczonych logo VISA, a bez prowizji w sieci bankomatów Zrzeszenia BPS i SGB
  • wpłaty depozytu na konto w wybranych jednostkach banku, korzystając z dwufunkcyjnego bankomatu lub wpłatomatu
  • sprawdzenia w bankomacie dostępnych na koncie środków i dokonania zmiany numeru PIN.

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty telefonicznie w całodobowej infolinii pod numerem 800-888-888 lub osobiście w placówce Banku, która wydała kartę.

Masz pytania?