lokata przyjazna

atrakcyjne oprocentowanie

Lokata Przyjazna

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Samodzielne zarządzanie lokatą 24h/7

Wygoda – lokatę możesz założyć / zerwać o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu

Bieżące monitorowanie stanu swoich finansów – saldo lokaty możesz sprawdzić w każdym momencie

Bezpieczeństwo – środki zgromadzone na lokatach gwarantowane są przez BFG

Oprocentowanie kapitału jest niezależne od wpłaconej kwoty

Wpłata na rachunek Lokaty może być dokonana jedynie w formie bezgotówkowej z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, podstawowego rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowego – w ramach którego udostępnione zostały usługi bankowości elektronicznej.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami lub odwiedź jedną z naszych placówek.

Lokata przyjazna - uzależnione od stopy referencyjnej NBP

  • Okres lokowania – 1, 3, 6 i 12 miesięcy 
  • Minimalna kwota – 500 PLN
  • Oprocentowanie – oprocentowanie uzależnione od stopy referencyjnej NBP
  • Rodzaj oprocentowania – zmienne
  • Zasada kapitalizacji odsetek – na koniec okresu umownego

Inne:

  • Lokaty mogą być zakładane wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie lokaty
  • Lokata dla klientów, którzy udzielą zgody na dostarczanie przez Bank drogą elektroniczną poprzez dedykowany portal internetowy „Moje Dokumenty SGB” korespondencji oraz informacji związanych z produktami i usługami świadczonymi przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku, w szczególności informacji o zmianach postanowień regulaminów, taryf opłat i prowizji

Masz pytania?