Kredyt konsolidacyjny

na spłatę wcześniejszych zobowiązań

Kredyt konsolidacyjny

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Obniżenie miesięcznych obciążeń z tytułu spłacanych kredytów

Wygoda – zamiast kilku spłat w miesiącu – jedna niższa rata

Możliwość uzyskania dodatkowej kwoty na dowolne wydatki

Spłata w ratach równych lub malejących

Długi okres spłaty

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu wypłaconego jednorazowo (bez kredytowania kosztów) 200 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 381 082,08 zł, roczne zmienne oprocentowanie wynosi 7,01% (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 4,5 pp.), całkowity koszt kredytu wynosi 181 082,08 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 7 400,00 zł*, prowizja za uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki w księdze wieczystej 400,00 zł, odsetki 173 063,08 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00, opłata za inspekcję nieruchomości 200,00 zł. Spłata kredytu w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 1 554,43 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 1 554,31 zł) Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,81%.

*wysokość prowizji można obniżyć poprzez zawarcie polisy ubezpieczenia na życie w Generali Życie T.U. S.A., która stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:

– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny nieruchomości

– ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Kalkulacja została dokonana na dzień 25.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że Klient posiada ROR w Banku lub założy go najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej, koszt prowadzenia rachunku wynosi 0 zł, do rachunku została wydana karta płatnicza lub został złożony wniosek o jej wydanie.

Kredyt konsolidacyjny - informacje

Kredyt konsolidacyjny – podstawowe założenia (warunki łączne):

  1. przeznaczone są na spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego na cele mieszkaniowe i jednocześnie na spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych, innych kredytów konsumpcyjnych;
  2. zastrzega się, iż ponad 50% kwoty kredytu konsolidacyjnego przeznaczone jest na spłatę kredytu udzielonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;
  3. część środków kredytu konsolidacyjnego może być przeznaczona na dowolny cel.

 

Minimalna wysokość kredytu wynosi 20 000 PLN.

Okres kredytowania nie może przekraczać 20 lat, przy czym suma okresu kredytowania i wieku Kredytobiorcy nie może być wyższa niż 75 lat.

Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania – informacje

Bank oferuje kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania zarówno dla nowych kredytobiorców jak i osób posiadających już kredyt mieszkaniowy w Banku.

Okresowo stała stopa oprocentowania trwa 5 lat. Po tym okresie oprocentowanie ulegnie zamianie na zmienne wg stawki referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

Jeżeli posiadasz w Banku kredyt mieszkaniowy ze zmienną stopą procentową, masz możliwość zmiany rodzaju oprocentowania na okresowo stałą stopę poprzez złożenie wniosku o zmianę warunków umowy, a następnie zawarcie aneksu do umowy.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na zmianę oprocentowania na stopę okresowo stałą, to w okresie obowiązywania stałej stopy nie możesz wnioskować o zamianę oprocentowania na zmienne.

Masz pytania?