Pożyczka hipoteczna

do 600 000 pln

Pożyczka hipoteczna

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Finansowanie dowolnego celu nie związanego z działalnością gospodarczą

Okres spłaty nawet do 300 miesięcy

Atrakcyjne oprocentowanie

Kwota pożyczki do 55 % wartości nieruchomości lub 600 000 PLN

Splata w ratach równych lub malejących

Pożyczka hipoteczna – marża 3,99 pp.

kwota pożyczki 150 000,00 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej wynosi 7,22% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowania kosztów) 150 000,00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 239 554,12 zł, oprocentowanie zmienne 6,50% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 3,99 pp.), całkowity koszt pożyczki 89 554,12 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 4 200,00 zł tj. 2,80% kwoty pożyczki*, prowizja za uruchomienie pożyczki przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki w księdze wieczystej 300,00 zł, odsetki 85 035,12 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata pożyczki w 180 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 1 305,75 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 1 305,87 zł)

* możliwość obniżenia wysokości prowizji o 0,80 pp.

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:

– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny nieruchomości

– ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy

Kalkulacja została dokonana na dzień 17.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że Klient posiada ROR w Banku lub założy go najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej, a koszt prowadzenia rachunku wynosi 0 zł.

Pożyczka hipoteczna – marża 4,49 pp.

kwota pożyczki 350 000,00 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej wynosi 7,67% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowania kosztów) 350 000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 661 525,11 zł, oprocentowanie zmienne 7,00% (stawka bazowa WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 4,49 pp.), całkowity koszt pożyczki 311 525,11 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 9 800,00 zł tj. 2,80% kwoty pożyczki*, prowizja za uruchomienie pożyczki przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki w księdze wieczystej 700,00 zł, inspekcja nieruchomości 200,00 zł, odsetki 300 806,11 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata pożyczki w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 2 711,69 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 2 712,20 zł)

* możliwość obniżenia wysokości prowizji o 0,80 pp.

Do wyliczenia RRSO nie zostały ujęte koszty dodatkowych umów/usług:

– obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyceny nieruchomości

– ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy

Kalkulacja została dokonana na dzień 17.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że Klient posiada ROR w Banku lub założy go najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej, a koszt prowadzenia rachunku wynosi 0 zł.

Ostateczne warunki kredytowania w tym marży pożyczki i prowizji uzależniona jest od zdolności kredytowej dokonanej przez Bank, kwoty wnioskowanej pożyczki, proponowanego zabezpieczenia oraz okresu kredytowania.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Pożyczka Hipoteczna - informacje

Pożyczka udzielana jest w PLN na okres do 25 lat, w kwocie od 40 000,00 zł do 600 000,00 zł, przy czym jej maksymalna wysokość nie może przekraczać m.in. 70-krotności dochodu netto.

Prawnym zabezpieczenie spłaty jest obligatoryjne ustanowienie hipoteki wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia budynków i innych naniesień na nieruchomości.

Pożyczka z okresowo stałą stopą oprocentowania – informacje

Bank oferuje pożyczkę z okresowo stałą stopą oprocentowania zarówno dla nowych pożyczkobiorców jak i osób posiadających już pożyczkę hipoteczną w Banku.

Okresowo stała stopa oprocentowania trwa 5 lat. Po tym okresie oprocentowanie ulegnie zamianie na zmienne wg stawki referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

Jeżeli posiadasz w Banku pożyczkę hipoteczną ze zmienną stopą procentową, masz możliwość zmiany rodzaju oprocentowania na okresowo stałą stopę poprzez złożenie wniosku o zmianę warunków umowy, a następnie zawarcie aneksu do umowy.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na zmianę oprocentowania na stopę okresowo stałą, to w okresie obowiązywania stałej stopy nie możesz wnioskować o zamianę oprocentowania na zmienne.

Masz pytania?