najwyższy standard bezpieczeństwa

mastercard debit

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Nowoczesna karta debetowa z mikroprocesorem i funkcjonalnością zbliżeniową w technologii PayPass

Łatwy dostęp do środków zgromadzonych na koncie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

Bezpieczne i szybkie wykonywanie transakcji zbliżeniowych do kwoty 100 zł

Możliwość wypłaty gotówki w ramach usługi cashback

Realizacji płatności za zakupy w punktach handlowo – usługowych, w Internecie, drogą pocztową i korespondencyjnie

Bezprowizyjne wypłaty gotówki z sieci blisko 4 000 bankomatów sieci SGB oraz BPS

Możliwość sprawdzenia salda konta oraz zmiany kodu PIN w bankomacie SGB

Karta jest ważna przez 4 lata, a jej wydaniu towarzyszy minimum formalności

Możliwość wykupienia ubezpieczenia do karty Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do jednej z jednostek operacyjnych Banku. Informacji o tym, jak zamówić Kartę udzielą Państwu pracownicy Banku.

Karta debetowa Mastercard debit

Karta MasterCard jest międzynarodową kartą płatniczą, wyposażoną w mikroprocesor, antenę radiową oraz pasek magnetyczny, przez co spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i wygody. Wydawana jest na okres 4 lat do rachunku osobistego Unikonto .

Posiadacz Rachunku może wystąpić o wydanie karty dla jednej lub więcej osób udzielając pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty, przy czym jednej osobie wydawana jest tylko jedna karta danego typu. Karty wydane do jednego rachunku działają w ramach wspólnego salda autoryzacyjnego jednak w oparciu o indywidualne limity dzienne.

Karta umożliwia dokonywanie następujących transakcji w kraju i zagranicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo MasterCard
  • wypłaty gotówki przy użyciu terminali POS lub bankomatów oznaczonych logo MasterCard, a bez prowizji w sieci bankomatów Zrzeszenia BPS i SGB
  • operacji dokonanych bez fizycznego przedstawienia karty (zapłaty za towary i usługi za pośrednictwem Internetu, zamówienia telefonicznego bądź pocztowego, które wymagają podania prawidłowego numeru karty, daty ważności oraz kodu CVV2)
  • szybkich płatności za drobne towary i usługi w technologii zbliżeniowej do kwoty 100 PLN bez konieczności weryfikowania ich numerem PIN
  • typu Cashback, to jest dokonania wypłaty gotówki (maksymalnie do kwoty 200 PLN) przy realizacji transakcji zapłaty bezgotówkowej za towary lub usługi w punktach handlowych i usługowych
  • wpłaty depozytu na konto w wybranych jednostkach banku, korzystając z dwufunkcyjnego bankomatu lub wpłatomatu
    sprawdzenia w bankomacie dostępnych na koncie środków i dokonania zmiany numeru PIN.

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty telefonicznie w całodobowej infolinii pod numerem 800-888-888 lub osobiście w placówce Banku, która wydała kartę.

Masz pytania?