Podstawowy Rachunek Płatniczy

do podstawowych usług płatniczych

podstawowy rachunek płatniczy

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Otwarcie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne

0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej

Dodatkowe środki finansowe w postaci kredytu odnawialnego

Dostęp do konta za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

5 bezpłatnych transakcji płatniczych w miesiącu na terytorium państw członkowskich EOG (wliczając polecenia przelewu , zlecenie stałe, wypłaty gotówki w bankomatach obcych w kraju i na terenie państw członkowskich EOG )

Konto tak! - informacje

Podstawowy rachunek płatniczy to rachunek osobisty stworzony zgodnie z unijną nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Adresowany jest do osób, które nie posiadają dotychczas w żadnym banku lub SKOK-u na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innego rachunku płatniczego. Konto służy do wykonywania podstawowych najbardziej popularnych usług płatniczych, w tym dokonywanie płatności internetowych.

PRP umożliwia wyłącznie:

  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
  • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w palcówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku;
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym;
  • przechowywanie środków pieniężnych

Ważne informacje:

  • do rachunku Bank wydaje tylko jedną kartę płatniczą zbliżeniową MasterCard
  • karta wydawana do PRP ma ograniczony zasięg, przy pomocy karty nie można płacić i wypłacać gotówki poza państwami członkowskimi o których mowa w Ustawie o usługach płatniczych, ani wykonywać przelewów poza te kraje

Masz pytania?