aktualności

Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW dla Twojego dziecka

Pozostałe aktualności

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka i kup Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW, które będzie obejmowało ochronę Twojego dziecka nie tylko, gdy będzie przebywało w szkole, ale również poza nią – na przykład podczas wycieczki klasowej, w trakcie zajęć pozalekcyjnych albo w domu.

Jak działa Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW?

Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok – w kraju, jak i za granicą. Podczas pobytu w domu, a także poza nim, w domu, w szkole i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach możemy zapewnić wsparcie?

  • Poważne zachorowanie – wypłacimy świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, m.in.: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.
  • Pobyt w szpitalu – wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni); z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwa co najmniej 2 dni); wskutek nieszczęśliwego (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).
  • Druga opinia medyczna – zorganizujemy i pokryjemy koszty sporządzenia drugiej opinii medycznej w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania np. nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami.
  • Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie m.in. za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.
  • Pogryzienie przez zwierzęta – wypłacimy świadczenie wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę), jeśli wskutek jednego z tych zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.

Oprócz wypłaty świadczenia możemy zwrócić koszty z tytułu:

  • wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
  • odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i złamało ząb,
  • zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.