DLA FIRM

Dokumenty do pobrania

Informacje

Dokumenty ogólne

Wniosek o kredyt/inny produkt

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Oświadczenie majątkowe

Informacje o inwestycji (dotyczy kredytów inwestycyjnych)

Informacje finansowe – uproszczona księgowość (KPiR)

Informacje finansowe – pełna księgowość

Informacje finansowe – uproszczona księgowość (ryczałt ewidencjonowany)

Upoważnienie do pobierania informacji gospodarczych (konsument)

Upoważnienie do pobierania informacji gospodarczych (przedsiębiorca)

Zgoda na weryfikację – działalność gospodarcza/rolnicza

Dokumenty dla wspólnot mieszkaniowych

Wniosek o kredyt

Informacje o wspólnocie

Dokumenty dotyczące gwarancji BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Warunki uzyskania gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis