Informacje o przedsiębiorcach

Informacje

Informacje o przedsiębiorcach zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe

Zarząd banku Spółdzielczego w Halinowie informuje, że na podstawie art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest:

Nazwa przedsiębiorstwa

Siedziba

KRS

REGON

I-BS.pl Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Sienkiewicza 4/62

0000286395

180241681

Asseco Poland S.A

35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14

0000033391

010334578

Blue Media Sp. z o.o.

81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6

0000320590

191781561