Dokumenty do pobrania

Informacje

Dokumenty dotyczące kredytów konsumenckich (gotówkowych, EKO, w ROR, karty kredytowej)

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego i EKO

Wniosek o udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Formularz danych klienta

Wniosek ubezpieczeniowy Życie Komfort

Dokumenty dotyczące kredytów hipotecznych:

Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego

Formularz danych Klienta

Wniosek o przygotowanie. Formularz informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego

Kosztorys i harmonogram prac budowlanych

Kosztorys i harmonogram prac remontowych

Oświadczenie inwestora – rynek pierwotny

Informacje ogólne – kredyt mieszkaniowy

Informacje ogólne – pożyczka hipoteczna

Informacje ogólne – kredyt konsolidacyjny

Dokumenty ogólne

Zaświadczenie o zatrudnieniu wysokości dochodu

Upoważnienie do pobierania informacji gospodarczych (konsument)

Upoważnienie do pobierania informacji gospodarczych (przedsiębiorca)

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Wniosek o udzielenie wsparcia, pożyczki lub promesy na spłatę zadłużenia…

Wniosek o udzielenie wsparcia, pożyczki lub promesy na spłatę zadłużenia…