ubezpieczenie nieruchomości

dom max

Pełna oferta dla Ciebie

InterRisk DOM Max

Zadbamy o bezpieczny azyl dla Ciebie i Twoich bliskich:

kompleksowa ochrona mienia w przypadku szkód własnych

elektronika przenośna w miejscu i poza miejscem ubezpieczenia, w formule all risk

ubezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych przez własne i dzikie zwierzęta

roztargnienie objęte ochroną w opcji Rażące niedbalstwo

brak ograniczenia w wypłacie odszkodowania z powodu zalania własnego mieszkania, jak i mienia osób trzecich

24h/7 kompleksowa pomoc w zakresie Assistance IT dla domu

ochrona szklanych przedmiotów bez dopłaty składki

brak przeglądu technicznego nieruchomości bez wpływu na wypłatę odszkodowania

ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

ochrona mienia na terenie posesji (tarasy, balkony)

Więcej informacji o ubezpieczeniu