NNW Grupowe

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie

NNW Grupowe

Pełna oferta dla Ciebie

NNW Grupowe

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie – w miejscu pracy, podczas treningu, a także na wycieczce. Są trudne do przewidzenia, dlatego tak ważna jest pomoc, gdy się wydarzą. Wypłacamy świadczenie pozwalające na sfinansowanie leczenia czy długiej rehabilitacji.
Dobrze ubezpiecz tych, którzy ufają, że odpowiednio o nich zadbasz – swoją rodzinę, pracowników czy klientów.

Główne zalety ubezpieczenia

Do wyboru wariant pełny (ochrona 24 h/dobę) lub ograniczony (ochrona ograniczona do wybranej aktywności)

Ochroną mogą być objęci również członkowie rodziny (dzieci, współmałżonkowie)

Możesz zawrzeć ubezpieczenie nawet na 1 dzień

Ochrona już od następnego dnia po podpisaniu polisy

Ubezpieczenie może być zawarte w formie bezimiennej – nie musisz dostarczać listy ubezpieczonych, jeśli ubezpieczasz wszystkich członków danej grupy

Elastyczny zakres – do wyboru aż 26 ryzyk

Wybór dogodnej formy opłacania składek – od jednorazowej do miesięcznej

Jedna z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)

ochroną mogą być objęte osoby uprawiające sporty, np. członkowie klubu sportowego

Zakres ubezpieczenia

  • śmierć w następstwie wypadku
  • trwały uszczerbek na zdrowiu – wariant standardowy lub z progresją

oraz rozszerzenie o dodatkowe ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym m.in.:

  • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  • śmierć dziecka lub współmałżonka
  • pobyt w szpitalu
  • operacje chirurgiczne
  • koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych
  • pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia
  • czasowa niezdolność do pracy

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie:

Ubezpieczenie skierowane jest do minimum 3 osobowej grupy pracowników, członków organizacji, stowarzyszenia, a także innych grup osób od 0 do 70 roku życia.

Masz pytania?