Ubezpieczenie firmy

Warto zadbać o ochronę

Ubezpieczenie Firmy

Pełna oferta dla Ciebie

Ubezpieczenie Firmy

Pomyślność Twojego przedsiębiorstwa to również pomyślność Twoja i Twoich bliskich. Warto więc zadbać o jego solidną ochronę – zwłaszcza, że nie kosztuje ona zbyt wiele. Rozwijaj swoją działalność, zatrudniaj nowych pracowników, osiągaj coraz lepsze wyniki, a ochronę zostaw nam.

Główne zalety ubezpieczenia

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk w wariancie Premium zapewni ochronę nawet od trudnych do przewidzenia zdarzeń

Ubezpieczenie OC przyda się, gdy wyrządzisz szkodę swoim klientom lub osobom trzecim

Możliwość pokrycia kosztów poszukiwania przyczyny szkody ­ w ubezpieczeniu mienia ­do 20 000 zł ­ bez opłaty dodatkowej składki

Wybierzesz to, czego naprawdę potrzebujesz – możliwość dostosowania zakresu do charakteru prowadzonej działalności dzięki szerokiej liście klauzul do wyboru

Jeśli prowadzisz agrofirmę, masz możliwość skorzystania z najszerszej oferty na rynku

Skorzystaj z atrakcyjnego systemu zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki

Gwarancja solidnej pomocy w razie wystąpienia szkody

Narzędzia pracy – laptop, telefon, tablet – ochronimy także podczas podróży służbowych na całym świecie

Możemy chronić Twoje dochody – gdy np. w wyniku wypadku nie będziesz mógł kierować swoim przedsiębiorstwem

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może obejmować:

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

  • wariant Basic – deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi
  • wariant Standard – zdarzenia z wariantu Basic i dodatkowo: dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalanie
  • wariant Premium (All Risk) – zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności Concordii

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

sprzętu elektronicznego

odpowiedzialności cywilnej

utraty dochodu

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie:

Oferta ubezpieczenia skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, handlowych, posiadających ewidencję mienia.

Masz pytania?