Usługa SMS

widomości tekstowe o zmianach

usługa sms

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Szybki sposób pozyskiwania informacji o zmianach salda na rachunku

Wysyłanie komunikatów SMS automatycznie po zarejestrowaniu operacji na rachunku

Możliwość określenia minimalnej kwoty zmiany środków na rachunku

Możliwość określenia maksymalnej liczby SMS-ów wysyłanych w trakcie dnia

Usługa SMS - informacje

Usługa SMS polega na przesyłaniu na wskazany nr telefonu komórkowego klienta, widomości tekstowej z informacją o zmianach dokonywanych na rachunku. Usługa przeznaczona dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych UNIKONTO oraz rachunków bieżących i pomocniczych.

Jedynym warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie rachunku w Banku oraz telefonu komórkowego zarejestrowanego u jednego z polskich operatorów sieci komórkowych. Usługa SMS przypisana jest do jednego numeru telefonu komórkowego Klienta. W razie utraty telefonu lub karty SIM należy niezwłocznie zgłosić takie zdarzenie w Banku.

Masz pytania?