Zlecenia zagraniczne

Rozliczenia w handlu zagranicznym

Zlecenia zagraniczne

Pełna oferta dla Ciebie

Czym są Zlecenia Zagraniczne?

Przelewy zagraniczne są jedną z form rozliczeń w handlu zagranicznym, umożliwiając wysyłanie pieniędzy do odbiorców na całym świecie w różnych walutach. Możesz go zlecić w formie tradycyjnej z dowolnego konta osobistego lub firmowego w oddziale Banku lub samodzielnie wysłać za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Przelewy zagraniczne mogą być realizowane jako:

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które tworzą jednolity obszar płatności w euro, spełniający następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • występuje opcja kosztowa „SHA”;
 • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony;
 • rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG

Polecenie wypłaty jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Wyróżnia się następujące rodzaje poleceń wypłaty:

 • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie klientów Banku (polecenie wypłaty za granicę)
 • otrzymywane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych (polecenie wypłaty z zagranicy)

Co zyskujesz:

 • szybko i łatwo uregulujesz należności i zobowiązania w obrocie międzynarodowym
 • całkowite bezpieczeństwo transakcji, bo zlecenie realizujemy na podstawie Twojej dyspozycji, poprzez sieć teletransmisji, która jest niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane
 • szeroką ofertę walut w których możesz dokonać transferu środków
 • możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie
 • wybórrealizacji płatności w trybie normalnym (środki są dostępne w następnym dniu roboczym od daty złożenia polecenia wypłaty) lub pilnym (środki są dostępne w tego samego dnia)
 • oszczędności, bo obsługa jest tańsza niż płatności gotówkowe

Masz pytania?