Biznes pro plus

Pełna oferta dla Ciebie

InterRisk Biznes Pro Plus

Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla małych i średnich przedsiębiorstw:

ochrona firmy od wszystkich zdarzeń losowych lub od wybranych ryzyk

zabezpieczenie finansowe w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku

pokrycie szkód w mieniu w przypadku aktów wandalizmu czy graffiti

odszkodowanie w przypadku uszkodzeń lub awarii maszyn i urządzeń

ubezpieczenie ładunków w transporcie drogą lądową i morską (samochód, kolej, statek)

pokrycie kosztów np. wynagrodzenia pracowników i innych strat w czasie przerwy lub zakłócenia działalności wskutek zaistniałej szkody

Więcej informacji o ubezpieczeniu