ubezpieczenie kredytobiorcy

Indywidualne, terminowe ubezpieczenie na życie Kredytobiorców.

Pełna oferta dla Ciebie

Indywidualne, terminowe ubezpieczenie na życie Kredytobiorców.

Dobrowolne ubezpieczenie na życie zawierane przy podpisywaniu, lub w trakcie trwania umowy każdego rodzaju kredytu (gotówkowego, hipotecznego, obrotowego, limitu w koncie, karty kredytowej) z Bankiem Spółdzielczym. W zależności od potrzeb ubezpieczenie dostępne jest w 3 pakietach, które różnią się zakresem udzielanej przez Compensę ochrony ubezpieczeniowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Życie ubezpieczonego albo życie i zdrowie ubezpieczonego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest uzależniony od rodzaju pakietu wybranego przez kredytobiorcę.

Pakiet podstawowy
(wiek 18-75 lat):

 • śmierć ubezpieczonego

Pakiet rozszerzony
(wiek 18-75 lat):

 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Pakiet kompleksowy
(wiek 18-67 lat):

 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • całkowita, trwała niezdolność do pracy ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
  wypadku lub choroby

Zalety

 • zabezpieczenie spłaty zobowiązania finansowego w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak śmierć lub całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku NNW lub choroby
 • dodatkowe zabezpieczenie osób bliskich w Pakiecie rozszerzonym i Pakiecie kompleksowym
 • ochrona nawet do 75 roku życia
 • bezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata

Więcej informacji o ubezpieczeniu