Odblokuj środki zamrożone w fakturach

factoring

Korzyści

Finansowanie bieżącej działalności

Poprawa płynności finansowej firmy

Regulowanie zobowiązań w terminie lub przed terminem

Szybkie źródło finansowania

factoring

Istota usługi faktoringowej sprowadza się do odblokowania środków zamrożonych w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy chroniąc jednocześnie przed zatorami płatniczymi.


Usługi faktoringowe w oparciu o współpracę z Bankiem świadczy obecna na rynku od 2011 roku firma Faktorzy S.A.


Faktorzy S.A. oferują alternatywną wobec kredytu bankowego formę finansowania bieżącej działalności gospodarczej, administrowanie wierzytelnościami, monitorowanie terminowości spłat, a także przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Masz pytania?