projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych

Kredyt z dopłatą z arimr

Korzyści

Niski koszt kredytu, związany z dopłatami ARiMR

Zwiększenie potencjału firmy

Długi okres kredytowania

Możliwość karencji w spłacie kredytu

Okres kredytowania wynosi od 8 do 20 lat

Wprowadzenia nowych technologii w produkcji

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR do oprocentowania przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku osób prowadzących gospodarstwa rolne lub gospodarstwa dzierżawione w okresach wieloletnich, a także dla Klientów prowadzących działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

W oparciu o środki z kredytu można sfinansować między innymi następujące przedsięwzięcia:

  • zakup gruntów
  • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego
  • zakup nieruchomości rolnych
  • wprowadzenia nowych technologii w produkcji
  • branżowych programów w rolnictwie
  • wznowienia produkcji na obszarach dotkniętych klęska żywiołową

 

Okres kredytowania wynosi od 8 do 20 lat (w zależności od rodzaju linii kredytowej), z możliwością karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (DZ.U. Nr 22, poz. 121).


W oparciu o ww. przepisy zostało wydane Zarządzenie Nr 56/2011 Prezesa ARiMR z dnia 17 sierpnia 2011 r., w sprawie wprowadzenia „Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania” oraz „Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów” oraz „Zasad udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych”.

Masz pytania?