Kredyt inwestycyjny

kredyt celowy, średnio lub długoterminowy

Kredyt inwestycyjny

Korzyści

Zwiększenie potencjału gospodarczego firmy poprzez finansowanie nowych inwestycji

Możliwość uzyskania finansowania do 80 % wartości inwestycji

Niższe oprocentowanie, właściwe dla kredytów celowych

Warunki spłaty dostosowane do charakteru inwestycji

Zabezpieczenie m.in. w postaci gwarancji BGK

Oprocentowanie już od 7,05%, a dla oczekujących WIĘCEJ –możliwość negocjacji warunków

Kredyt inwestycyjny - informacje

To kredyt celowy, o charakterze średnio lub długoterminowym, udzielany maksymalnie na okres 20 lat, który można przeznaczyć na:

  • finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację,
  • zwiększenie majątku trwałego,
  • tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych,
  • refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

 

Kwota udzielonego kredytu może stanowić maksymalnie 80 % wartości planowanego zadania inwestycyjnego. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Forma i sposób spłaty kredytu uzależniona jest od sposobu wykorzystania środków i następuje miesięcznie lub kwartalnie.

Masz pytania?