Overnight

Okres lokowania - 1 dzień

Lokata Overnight

Korzyści

Trwa tak krótko, jak krótko trwa noc

Odsetki naliczane są codziennie i dostępne od razu na Twoim koncie

Masz możliwość wyboru, w jakiej walucie chcesz oszczędzać: PLN, USD, EUR

Zakładana jest automatycznie, bez zbędnych formalności

Środki są w pełni dostępne w ciągu dnia

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do jednej z jednostek operacyjnych Banku. Informacje o tym, jak założyć lokatę udzielą Państwu pracownicy Banku.

Lokata Overnight - informacje

  • Okres lokowania – 1 dzień
  • Minimalna kwota – 100 000 PLN, 50 000 EUR, 50 000 USD
  • Rodzaj oprocentowania – zmienne
  • Zasada kapitalizacji odsetek – na koniec okresu umownego

Inne:

  • brak opłat za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie lokaty
  • bez zbędnych formalności

Masz pytania?