Dla Jednostek Samorządów Terytorialnych

Kredyt dla JST

Korzyści

Warunki udzielenia kredytu ustalane w drodze negocjacji lub w postępowaniu przetargowym

Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

Terminarz spłat jest dostosowany do rodzaju realizowanej inwestycji lub budżetu JST

Możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie

Szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych

Atrakcyjne proponowane stawki oprocentowania oraz prowizji

Kredyt dla jst - informacje

Dla Kogo?

Kredyt adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiatu, miasta i województwa.

Na jaki cel?

Kredyt przeznaczony jest na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST, w tym: finansowanie bieżących zobowiązań JST,
 • spłatę istniejącego krótkoterminowego zadłużenia JST,
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 • refinansowanie wydatków poniesionych w roku budżetowym, w którym jednostka samorządowa ubiega się o kredyt
 • finansowanie innych przedsięwzięć i wydatków zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dlaczego warto?

Nasza oferta potrafi zaskoczyć zarówno elastycznym podejściem, jak też szeroką paletą proponowanych rozwiązań dostosowanych do Waszej specyfiki. Wybierając kredyt u nas zyskujesz:

 • Szybką decyzję
 • Minimum formalności
 • Elastyczne podejście
 • Partnerskie relacje

 

Inne

Kredyt udzielany jest w PLN, a jego uruchomienie może zostać dokonane w formie:

 • jednorazowej wypłaty;
 • linii kredytowej wypłacanej w transzach.

Masz pytania?