Non Profit

Dla Fundacji, Stowarzyszeń, opp

Non Profit

Korzyści

Konkurencyjne na rynku koszty obsługi rachunku

Sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

Wielokanałowy dostęp do rachunku (w jednostce banku, przez Internet, telefon i urządzenia samoobsługowe)

Szeroka oferta kredytowa, w tym odnawialny limit kredytu w rachunku już od chwili otwarcia konta

Możliwość lokowania wolnych środków w formie lokat krótkoterminowych O/N

Finansowanie nieprzewidzianych wydatków przy wykorzystaniu karty MasterCard Business

Dzięki karcie Visa Elektron Business szeroki dostęp do gotówki poprzez bezpłatne wypłaty w jednej z największych sieci bankomatów w Polsce

rachunek non profit - Informacje

Rachunek Non Profit dedykowany dla wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami.

Masz pytania?