Kredyt rewolwingowy

Finansowanie stałych nakładów przy działalności

Kredyt rewolwingowy

Korzyści

Finansowanie stałych nakładów związanych z prowadzeniem działalności

Wspomaga zarządzanie wydatkami firmy i poprawia jej płynność

Każda dyspozycja spłaty kredytu zmniejsza saldo zadłużenia, powodując podwyższenie wolnego limitu do wykorzystania

Elastyczność w decydowaniu o poziomie zadłużenia w ramach przyznanego limitu

Odsetki są naliczane i płatne od wykorzystanej kwoty kredytu

Możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres bez konieczności jego spłaty

Proste i przejrzyste procedury

Profesjonalne doradztwo

Zabezpieczenie m.in. w postaci gwarancji BGK”

Kredyt rewolwingowy - informacje

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, który udzielany jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb firmy wynikających z prowadzonej działalności i charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością.

Udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia terminu obowiązywania umowy na kolejny okres Kredytobiorcy posiadającemu w Banku rachunek bieżący i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje odnowienie przyznanego limitu o spłaconą kwotę, dając Kredytobiorcy możliwość wielokrotnego wykorzystania określonego w umowie kredytowej limitu. Występująca w tym zakresie elastyczność sprawia, że środki pieniężne uruchamiane są dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.

Maksymalna wysokość kredytu ustalana jest w oparciu o: wysokość i częstotliwość obrotów, poziom zdolności kredytowej, rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych, wartość transakcji stanowiących przedmiot finansowania, rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Masz pytania?