Mieszkaniowy rachunek powierniczy

dla deweloperów

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Korzyści

Wypełnienie obowiązku nałożonego na dewelopera przez ustawę z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Zwiększenie wiarygodności dewelopera i realizowanej inwestycji w oczach nabywców

Zapewnienie ustawowych środków ochrony wpłat pieniężnych dokonywanych przez nabywców

Zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

Ścisła kontrola wypłat na rzecz developera

Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własność lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym

Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego

Możliwość kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat, na podstawie wyodrębnionej ewidencji

Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze - informacje

Mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony jest dla deweloperów, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizują inwestycje budowlane o charakterze mieszkaniowym, z przeznaczeniem na sprzedaż. Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na rzecz dewelopera. Do jego prowadzenia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377).

W Banku Spółdzielczym w Halinowie deweloper ma do wyboru dwa rodzaje rachunków – zamknięty lub otwarty. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata środków dla dewelopera nastąpi po zakończeniu przedsięwzięcia – po przedstawieniu zawartej w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność mieszkania na nabywcę.
Z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata dla dewelopera będzie miała miejsce zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, po dokonaniu przez Bank kontroli zakończenia każdego z jego etapów.

Oba rachunki proponowane przez Bank deweloperom mogą być prowadzone w wariancie z kredytowaniem inwestycji, dla której rachunek będzie prowadzony, jak i bez kredytowania.

Warunkiem prowadzenia dla dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego zarówno zamkniętego, jak i otwartego jest posiadanie w Banku rachunku bieżącego.

Masz pytania?