Biznes Net

konto z elektronicznymi kanałami dostępu

Biznes NET

Korzyści

Rachunek do samodzielnej obsługi w oparciu o elektroniczne kanały dostępu i urządzenia samoobsługowe

Brak opłaty za otwarcie rachunku

Możliwość braku opłaty za prowadzenie rachunku

Konkurencyjne na rynku koszty obsługi rachunku

Sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

Wielokanałowy dostęp do rachunku (w jednostce banku, przez Internet, telefon i urządzenia samoobsługowe)

Szeroka oferta kredytowa, w tym odnawialny limit kredytu w rachunku już od chwili otwarcia konta

Możliwość lokowania wolnych środków w formie lokat krótkoterminowych O/N

Finansowanie nieprzewidzianych wydatków przy wykorzystaniu karty MasterCard Business

Dzięki karcie Visa Elektron Business szeroki dostęp do gotówki poprzez bezpłatne wypłaty w jednej z największych sieci bankomatów w Polsce

Rachunek biznes net - Informacje

Rachunek BIZNES NET dedykowany jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, preferujących obsługę rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i urządzeń samoobsługowych.

Rachunek zawiera obligatoryjnie usługę dostępu do rachunku poprzez kanał www i kartę debetową.


Prowadzenie rachunku jest bezpłatne dla Klientów, którzy regularnie opłacają z niego zobowiązania wobec ZUS/US, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • posiadają kredyt w firmowy w Banku (na dowolną kwotę) lub
  • na rachunek wpłacają utarg lub skierują wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości min. 1 500,00 zł miesięcznie.

Rachunek jest prowadzony w złotych, a oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0%.

Masz pytania?