najwyższe standardy bezpieczeństwa

MasterCard Business

Korzyści

Nowoczesna karta debetowa z mikroprocesorem i funkcjonalnością zbliżeniową w technologii PayPass

Łatwy dostęp do środków zgromadzonych na koncie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

Bezpieczne i szybkie wykonywanie transakcji zbliżeniowych do kwoty 100 zł

Możliwość wypłaty gotówki w ramach usługi cashback

Realizacji płatności za zakupy w punktach handlowo – usługowych, w Internecie, drogą pocztową i korespondencyjnie

Bezprowizyjne wypłaty gotówki z sieci blisko 4 000 bankomatów sieci SGB oraz BPS

Możliwość sprawdzenia salda konta oraz zmiany kodu PIN w bankomacie SGB

Karta jest ważna przez 4 lata, a jej wydaniu towarzyszy minimum formalności

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do jednej z jednostek operacyjnych Banku. Informacji o tym, jak zamówić Kartę udzielą Państwu pracownicy Banku.

Karta debetowa MasterCard Business

Karta MasterCard Business jest międzynarodową kartą płatniczą, wyposażoną w mikroprocesor, antenę radiową oraz pasek magnetyczny, przez co spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i wygody. Wydawana jest na okres 4 lat do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Unikonto .

Posiadacz Rachunku może wystąpić o wydanie karty dla siebie i osoby, na rzecz której ustanowi pełnomocnictwo. Do jednego konta osobistego może być wydana nieograniczona liczba kart, przy czym, jednej osobie tylko jedna karta tego typu. Karty wydane do jednego rachunku działają w ramach wspólnego salda autoryzacyjnego jednak w oparciu o indywidualne limity dzienne.

Karta umożliwia dokonywanie następujących transakcji w kraju i zagranicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo MasterCard
  • wypłaty gotówki przy użyciu terminali POS lub bankomatów oznaczonych logo MasterCard, a bez prowizji w sieci bankomatów Zrzeszenia BPS i SGB
  • operacji dokonanych bez fizycznego przedstawienia karty (zapłaty za towary i usługi za pośrednictwem Internetu, zamówienia telefonicznego bądź pocztowego, które wymagają podania prawidłowego numeru karty, daty ważności oraz kodu CVV2)
  • szybkich płatności za drobne towary i usługi w technologii zbliżeniowej PayPass (do kwoty 100 PLN w Polsce, 20 EUR w krajach strefy EURO i 15 GBP w Wielkiej Brytanii) w punktach handlowych i usługowych wyposażonych w terminale z czytnikiem, bez konieczności weryfikowania ich numerem PIN
  • typu Cashback, to jest dokonania wypłaty gotówki (maksymalnie do kwoty 200 PLN) przy realizacji transakcji zapłaty bezgotówkowej za towary lub usługi w punktach handlowych i usługowych
  • wpłaty depozytu na konto w wybranych jednostkach banku, korzystając z dwufunkcyjnego bankomatu lub wpłatomatu
  • sprawdzenia w bankomacie dostępnych na koncie środków i dokonania zmiany numeru PIN.

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty telefonicznie w całodobowej infolinii pod numerem (22) 515-31-50 lub osobiście w placówce Banku, która wydała kartę.

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty telefonicznie w całodobowej infolinii pod numerem 800-888-888 lub osobiście w placówce Banku, która wydała kartę.

Masz pytania?