Rachunek pomocniczy

dostęp do produktów bankowych w atrakcyjnej cenie

Rachunek Pomocniczy

Korzyści

Konkurencyjne na rynku koszty obsługi rachunku

Sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

Wielokanałowy dostęp do rachunku (w jednostce banku, przez Internet, telefon i urządzenia samoobsługowe)

Szeroka oferta kredytowa, w tym odnawialny limit kredytu w rachunku już od chwili otwarcia konta

Możliwość lokowania wolnych środków w formie lokat krótkoterminowych O/N

Finansowanie nieprzewidzianych wydatków przy wykorzystaniu karty MasterCard Business

Dzięki karcie Visa Elektron Business szeroki dostęp do gotówki poprzez bezpłatne wypłaty w jednej z największych sieci bankomatów w kraju

Możliwość realizacji wymiany walut po kursie negocjowanym

Rachunek Pomocniczy- informacje

Rachunki pomocnicze służą do wyodrębniania środków na określony cel i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy to:
 • dostęp do wielu produktów i usług bankowych w atrakcyjnej cenie
 • tanie wpłaty gotówkowe w kasach Banku, poprzez skarbiec nocny i urządzenia samoobsługowe
 • nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów w ramach Banku
 • obsługa rachunku przez system bankowości internetowej
 • pełna obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • automatyczne regulowanie stałych płatności i faktur w formie zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • bogaty wybór wysoko oprocentowanych lokat terminowych
 • odnawialny limit kredytowy
 • informacje o bieżącym saldzie przesyłane w formie SMS na telefon komórkowy
 • karta MasterCard Business z odroczonym terminem płatności
 • możliwość skorzystania z rachunków pomocniczych w EUR i USD
 • dowolna liczbę kart debetowych Visa Electron Business do rachunku

Rachunek pomocniczy to również bezpłatne wypłaty gotówki z rachunku przez 24 godziny na dobę w co czwartym bankomacie w kraju  w blisko 3 300 bankomatach sieci oznaczonej logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenie BPS SA i SGB).

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych
 • fundacji i stowarzyszeń
 • jednostek i zakładów budżetowych
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy
 • wspólnot mieszkaniowych
 • partii politycznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pracodawców, organizacji przedsiębiorców, kół łowieckich, ochotniczych straży pożarnych i spółek wodnych

Masz pytania?