Kredyt hipoteczny

W złotych, na okres do 15 lat

Kredyt hipoteczny

Korzyści

Finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą

Możliwość spłaty kredytów gospodarczych, zaciągniętych w innych bankach

Optymalizacja wykorzystania zabezpieczenia w postaci hipoteki

Odsetki od kredytu pomniejszają podstawę opodatkowania

Okres spłaty nawet do 15 lat

Maksymalna kwota
do 1,5 mln zł

Finansowanie do 50 % wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia

Brak konieczności sporządzania biznes planu

Kredyt hipoteczny - informacje

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Udostępniony jest w złotych, na okres nawet do 15 lat. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość, która może być również własnością osób trzecich.

Maksymalna kwota kredytu może stanowić do 50% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie lub nie więcej niż 2 500 000,00 zł

O kredyt mogą ubiegać się Firmy, które:

  • prowadzą działalności gospodarczą, przez co najmniej 12 miesięcy
  • posiadają aktywny rachunek bieżący w banku od co najmniej 6 miesięcy, cechujący się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń

Masz pytania?