Kredyt w rachunku bieżącym

udzielany w formie linii odnawialnej

Kredyt w rachunku bieżącym

Korzyści

Środki na finansowanie bieżącej działalności firmy

Brak konieczności określenia konkretnego celu

Wysokość limitu ustalana w oparciu o średnie wpływy na rachunek

Odsetki płacone tylko od wykorzystanej kwoty

Zabezpieczenie mi.in. w postaci gwarancji BGK

Każdy wpływ na rachunek zmniejsza lub likwiduje saldo zadłużenia

Kredyt w rachunku bieżącym - informacje

Udzielny jest w formie linii odnawialnej, maksymalnie na okres 2 lat osobom prowadzącym rejestrowaną działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną, które posiadają w Banku od minimum sześciu miesięcy rachunek bieżący w PLN. Pieniądze przyznane przez Bank w postaci limitu są zawsze w zasięgu ręki, gdyż powiększają saldo dostępnych środków na rachunku i można z nich korzystać przez Internet, przy użyciu karty lub w formie gotówkowej.

Kredyt można przeznaczyć na bieżące potrzeby obrotowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Kwota maksymalna:

  • uzależniona jest od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów

  • nie może być większa niż dwukrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące klienta w Banku w PLN lub walucie za ostatnie 12 miesięcy i 20% przychodów za ostatni pełny rok

oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie, a wpływy pochodzić wyłącznie z działalności gospodarczej.

Masz pytania?