Poręczenia i gwarancje

Korzyści

Wzmocnienie wiarygodności firmy dzięki zabezpieczeniu przez Bank zobowiązania do spłaty

Korzystanie z gwarancji nie wymaga angażowania własnych środków

Bez oprocentowania

Korzystne opłaty i prowizje

Duża elastyczność i różnorodność przedmiotów objętych gwarancją

Z długim okresem – nawet do 60 miesięcy

Poręczenia i gwarancje

Bank może udzielać poręczeń i gwarancji na przyszłe zobowiązania Klientów, którzy prowadzą rachunek bieżący w Banku i przeprowadzają rozliczenia pieniężne wyłącznie przez ten rachunek przez okres co najmniej 1 roku. Gwarancje i poręczenia mogą być udzielone na okres maksymalnie do 5 lat i mogą zabezpieczać cześć lub cało zobowiązań z następujących tytułów:

  • kredytów zaciągniętych w innych bankach
  • należytego wykonanie umowy
  • zapłaty wadium w przetargu
  • rękojmi
  • należności za zakupione towary i usługi
  • cła lub należności celnych
  • rat leasingowych
  • zwrotu zaliczki
  • akredytywy pieniężnej lub dokumentowej

Masz pytania?