mechanizm podzielnej płatności

Mechanizm Podzielnej Płatności

MPP

MPP

MPP czyli mechanizm podzielnej płatności (ang. Split Payment) powstał w wyniku zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 15.12.2017 r.), które zaczęły obowiązywać od dnia 01.07.2018 r. i nałożyły na Bank obowiązek założenia każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunek VAT.

Rachunek Vat otwierany jest automatycznie dla prowadzonego rachunku bieżącego w PLN, nie wymaga zawarcia odrębnej umowy czy aneksu, otwarcie i prowadzenie rachunku nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i prowizjami dla Banku, wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielnej płatności:

  1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

  • numeru NIP kontrahenta,

  • kwoty brutto faktury,

  • kwoty VAT

  1. realizacja płatności podzielnej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)

  2. Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Masz pytania?